R999

Kategoria: Żywice » Żywice poliestrowe i winylestrowe

Producent: INTEC

Ortoftalowa żywica poliestrowa w roztworze styrenu i monomeru metakrylu. Żywica jest przeznaczona do klejenia ze styropianem, ponieważ, inaczej niż inne żywice poliestrowe, nie rozpuszcza polistyrenu niezależnie od jego gęstości.

Jest to żywica przyśpieszona, średnio reaktywna, o średniej lepkości i reaktywności. Żywicę należy wymieszać z 1.0% - 2.0% ciekłego katalizatora (nadtlenek metyloetyloketonu) w zależności od temperatury i czasu używalności, jaki chce się uzyskać. Temperatura powinna wynosić od 16 do 28°C.

Produkt zachowuje przydatność do użycia przez 6 miesięcy pod warunkiem przechowywania w zamkniętym pojemniku w temperaturze 20°C.

Dokumenty do pobrania:
Karty techniczne: